Varhaiskasvatuksen muutokset


>
>
>
> Eduskunta on hyväksynyt varhaiskasvatuslain toisen 
> osan<http://www.emaileri.fi/g/f/26030/29370920/1632474/2707/1010/4>
> 27.6.2018. Laki astuu voimaan muilta osin paitsi henkilöstörakenteen, 
> kelpoisuusehtojen ja tietovarantoon liittyvien määräysten osalta 1.9.2018.
>
> JHL toi lakilausunnossaan, päättäjäkirjeissään ja mediassa 
> voimakkaasti esiin vastustuksensa henkilörakenteen sekä eräiden 
> kelpoisuusehtojen muuttamisesta.
>
> Laki kuitenkin hyväksyttiin tältä osin esitetyssä muodossaan. Näin 
> ollen vuonna 2030 päiväkodeissa tulee olla vähintään kahdella 
> kolmasosalla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, 
> josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Yksi 
> kolmasosa on oltava varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. 1.9. lain 
> tullessa voimaan nykyisten lastentarhanopettajien, lastenhoitajien 
> sekä johtajien kelpoisuudet nykyisiin tehtäviin säilyvät. Sama koskee 
> henkilöitä, jotka lain voimaan tullessa opiskelevat tai on hyväksytty 
> opiskelemaan alaa. Näin ollen kukaan nyt työssä oleva ei menetä 
> kelpoisuuttaan tai työpaikkaansa vuosien 2018 -
> 2029 aikana.
>
> Jotkut työnantajat ovat jo ennen lain voimaan tuloa ryhtyneet 
> muodostamaan uusia ryhmiä vuoden 2030 pakottavan henkilöstörakenteen 
> mukaisiksi. Tämä saattaa vaikuttaa uusien lastenhoitajien ja sosionomi 
> AMK lastentarhanopettajien ja eläköityvien tilalle palkattavien työllistymiseen.
> JHL on jo ryhtynyt vaikuttamistyöhön lastenhoitajien ja sosionomi AMK 
> lastentarhanopettajien opintopolkujen rakentamiseksi ja 
> kehittämiseksi, jotta heidän mahdollisuutensa työllistyä 
> varhaiskasvatuksen tehtäviin turvataan jatkossakin.
>
> Varhaiskasvatuksen uudet 1.8.2018 voimaan tulleet nimikkeet ovat 
> varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi sekä 
> varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.
> Nimikkeet on otettava käyttöön viimeistään 1.1.2030. Opetus- ja 
> kulttuuriministeriö kuitenkin suosittelee, että nimikkeitä alettaisiin 
> pikku hiljaa käyttämään jo tätä aikaisemmin. Syynä koko maan kattavien 
> yhtenäisten nimikkeiden käyttöönottamiseen on se, että tilastointi eri 
> henkilöstömääristä olisi luotettavampaa kuin tähän asti. Nyt 
> päiväkodeissa oli Tilastokeskuksen 2015 mukaan käytössä yli 400 
> erilaista nimikettä. Tämä on aiheuttanut myös 
> työehtosopimusneuvotteluissa hankaluuksia, kun on arvioitu eri 
> tehtävissä työskentelevien määrää. Uuden nimikkeen käyttöönottaminen 
> ei vaikuta kenenkään kelpoisuuteen toimia nykyisissä tehtävissä.
>
>
>
> Ystävällisesti
>
> Päivi Koivisto
> pääluottamusmies
>
> 044-7809406
>
> Torikatu 50
> 67100 Kokkkola
> JHL ry 44
>

>
>
>
>

>


>

>>
>
>

>
>
>

>
>
>

>
>
>

>