Pääluottamusmiehet tiedottaa!

Sopimusratkaisu 2022-2025

KT, JAU ja JUKO ovat päässeet erillissopimukseen kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista 2022–2025. Kuntien ja kuntayhtymien lisäksi ratkaisua sovelletaan myös hyvinvointialueilla työskentelevään ja niille palkattavaan henkilöstöön. Yleiskirjeissä kerrotaan kaikista sopimusmuutoksista ja käydään ratkaisua läpi sopimuksittain. Sopimuskohtaiset yleiskirjeet julkaistaan KT:n verkkosivuilla kesäkuussa. Osa yleiskirjeistä julkaistaan myöhemmin. Lisäksi sopimuskirjat ilmestyvät KT:n sivuille heti, kun ne ovat valmiita.
Lisätietoa täällä

 

Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES

Sopimuskaudella palkkoja tarkistetaan 1.6.2022 lukien 2 prosentilla, 1.10.2022 lukien 0,5 prosentilla, 1.6.2023 lukien 1,5 prosentilla ja 1.6.2024 lukien 1,5 prosentilla.
Lisätietoa täällä 

 

Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

Painettu TS 2022–2025 ilmestyy marras–joulukuussa ja toimitetaan asiakkaille joulukuun aikana. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeissä 3/2022 ja 10/2022.
Lisätietoa täällä

PDF-tiedostoKVTES 2 (4).pdf (145 kB)
KVTES yleistyöaika. Keskeytysmääräykset sisältävät 7.5.2018 voimaantulevat yleistyöaikamääräykset.
PDF-tiedostoKVTES 3 (3).pdf (124 kB)
Varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä eräät koulun ammatti ja peruspalvelutehtävät 1.5.2018